Zarządzanie Nieruchomościami - Wrocław i okolice

Specjalizujemy się w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, korzystając z wieloletniej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej wyniesionego jeszcze ze spółek miejskich oraz z bardzo bogatego doświadczenia zatrudnionych zarządców i inspektorów. Doświadczenie to wraz z wieloletnią praktyką w rozwiązywaniu bieżących problemów wsparte najnowocześniejszym oprogramowaniem ułatwiającym bieżący nadzór i rozliczanie wspólnot pozwala nam z pełnią przekonania stwierdzić, że jesteśmy w stanie skutecznie i należytą pieczołowitością zająć się wszelkimi sprawami wspólnotowymi.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioma wspólnotami, obsługujemy również powierzchnie biurowe, handlowe i magazynowe. W naszej działalności kierujemy się zasadą: 

W kontaktach z klientami wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody zarządzania usprawniające obsługę nieruchomości sprawiające, że współpraca z nami jest po prostu wygodna i bezpieczna. Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów upoważniające nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Ministra Infrastruktury zezwalającą na zarządzania nieruchomościami. W zakresie świadczonych usług posiadamy wymagane prawem ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej. W sytuacjach, gdy we Wspólnocie nie funkcjonuje Zarząd Wspólnoty przyjmujemy na siebie tę funkcję poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.


KATALOG USŁUG DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

 • Zawiązanie i rejestracja wspólnoty mieszkaniowej
 • Regulacja stanu prawnego
 • Opracowanie sposobu zarządu nieruchomości wspólnej
 • Organizacja i prowadzenie zebrań
 • Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych
 • Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej wobec dostawców mediów, urzędów, instytucji i jej zleceniobiorców.
 • Prowadzenie nadzoru technicznego i bieżącej konserwacji oraz przeprowadzanie remontów według harmonogramu zatwierdzonego przez wspólnotę
 • Zapewnianie bieżącej konserwacji oraz porządku i czystości na nieruchomości wspólnej
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wspólnoty mieszkaniowej od odpowiedzialności cywilnej

USŁUGI TOWARZYSZĄCE

 

 • Konserwacja techniczna obiektu
 • Utrzymanie czystości, usługi porządkowe
 • Ochrona mienia i osób
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami